ВookingRecords е онлайн система за управление на резервациите за вашия хотел. С нея спестявате средства и ще подобрите и улесните работата по управлението на заетостта на хотела ви, както и ще повишите бързината и качеството по обслужване на клиентите ви. Софтуерът ви предоставя информация за наличността и резервации за вашия хотел от всяко място с достъп до интернет и по всяко време 24 часа 7 дни в седмицата. BookingRecords е най-добрия и евтин продукт за този вид услуги и е всичко от което имате нужда за да управлявате бързо и лесно резервациите за вашия хотел. Прочети повече

Тествай безплатно за 30 дни
Онлайн регистър на хотелските Ви резервации

Онлайн регистър на хотелските Ви резервации

Бързо и лесно управлявате, добавяте или променяте резервациите за вашия хотел

Хотелски софтуер за резервации без нужда от инсталация

Софтуер за резервации без нужда от инсталация

SaaS софтуер , онлайн услуга, без нужда от закупуване на нов хардуер или софтуер

хотелски софтуер достъпен от всяка точка с наличен интернет

Достъп от всяка точка с наличен интернет

Възможност за работа и администриране от всяко място с достъп до интернет

хотелски софтуер за отбелязване на разервации

Различни нива на достъп за рецепционистите

След регистрация може да добавяте допълнителни акаунти с права за достъп и управление на резервациите

хотелски софтуер за резервациите за вашия хотел

Онлайн регистър на хотелските Ви резервации

Бързо и лесно управлявате, добавяте или променяте резервациите за вашия хотелДанни за резервации
Данни за резервации
хотелския софтуер позволява администрация на стаи и персонал
Администрация на стаи и персонал
хотелски софтуер с опция за сезонни и свободни цени
Зaдаване на сезонни и свободни цени
хотелски софтуер показващ статистики, отчетни периоди, печалби
Статистики, отчетни периоди, печалби
хотелси софтуер с възможност за хронология и архив на действията
Хронология, архив на действията
хотелския софтуер осигурява различни нива на достъп
Различни нива на достъп

Автоматизирана уеб система

ВookingRecords е автоматизирана уеб-базирана система за управление на резервациите за вашия хотел.
Като собственик , управител или рецепционист този софтуер Ви позволява бързо, лесно и удобно да добавяте, изтривате, редактирате или следите статуса на резервациите направени за вашия хотел.
Спестява ви пари и средства, защото няма нужда от закупуване на допълнителен хардуер, устройства или инсталация на софтуер.
Не е необходимо да сте в офиса или пред компютъра на рецепцията за да проверите текущата наличност или заетост на вашия хотел. Това може да направите 24 часа 7 дни в седмицата от всяка точка с достъп до интернет.
По всяко време и удобно за Вас място, можете да влезете с потребителското си име и парола и да проверите интересуващата Ви информация.

хотелския софтуер е напълно автоматизирана система
хотелския софтуер Bookingrecords работа на рецепция

ВookingRecords е ценово най-изгодното, модерно и практично решение за управление на резервациите за вашия хотел. Предлагайки гъвкава ценова политика, Вие заплащате само това което сте използвали.
Процедурата по регистрацията е кратка и лесна и отнема само няколко минути. Без обвързващи договори, специална инсталация, допълнителни такси за всяко работно място, без тромава организация и регистрация, без задължителна годишна такса за поддръжка и всякакави други плащания!
Притежава изключително приятен интерфейс, който подпомага лесната ориентация и използването на продукта. Това е изключително важно за новонает персонал, за когото е нужно не повече от няколко минути за да започне да използва цялостно и напълно ефективно този софтуер.
Софтуерът за управление на резервации е напълно подходящ както за големи хотелски вериги, хотелски комплекси или къщия за настаняване, така и за съдържатели на малки помещения, предлагащи до 10 стаи и апартаменти.

отиди горе

Данни за резервация

Резервациите се записват по дни в месеца, за всяка дефинирана от хотелиера стая. Налична е цветова маркировка, за по-бърза и лесна оритентация за свободните и заетите стати, както и маркировка за извършено плащане за ползваната услуга. При желание може да се получи допълнителна информация за всяка конкретна резервация само с едно кликване, като име на клиента, периода на резервация, цена на която е била отдадена стаята или апартамента, цена за целия период на ползване допълнително записани бележки от рецепциониста/ката. Има възможности за промяна на данните по резервацията, или отмяната и, или преместване в друга свободна за периода стая.

информация за хотелски резервации
отиди горе
хотелския софтуер на Bookingrecords позволява администрации на стаи и персонал

Администрация на стаи и персонал

След регистрацията и активирането на главния администраторски акаунт вие придобивате пълни права относно администрацията на стаи които желаете да следите и отдавате за резервации. Може да дефинирате и добавяте стаи, да добавяте бележки към тях, да дефинирате сезонни цени за всяка отделна стая, да записвате номер на стаята, който например може да отговаря на реалната номерация на стаите във вашия хотел с цел по бързо да се ориентирате при работа, както и да задавате номер за подредба на стаите в системата на bookingrecords. Можете по всяко време да активирате и деактивирате стаята или да я изтриете от системата. При активиране на стая от акаунта ви ще бъде приспадната съответната сума за периода през който стаята е била активна, като минималния период за таксуване е 1 ден, а цената за 1 активна стая за 1 ден е 0.05 ст.Ако стаята е добавена но не е активирана, то към нея не могат да бъдат записвани резервации и съответно не се таксуват.
BookingRecords, предоставя възможност за добавяне и на работни акаутни за вашия персонал, за които акаунти може да добавите имена, снимка, тел за контакт, да дефинирате техния логин и парола да активирате или деактивирате или направо да изтриете акаунта на ваш служител, който примерно е напуснал или злоупотребил по време на работа. Главния администраторски акаунт може да дефинира нива на достъп като управител и рецепционист. От секцията за добавяне и редакция на служители можете да следите кой от служителите Ви се е логнал в системата и е онлайн към текущия момент.

отиди горе

Сезонни и свободни цени

За ваше удобство и улеснение, софтуерът позволява предварително да дефинирате различни цени за разлини сезони или периоди, които в последствие при въвеждане да данните за резервацията могат да бъдат избирани от падащо подменю от прозореца за редакция и въвеждане на резервация. Цените мога да бъдат задавани от администратори с по високо ниво на достъп и са за стая или апартамент за престой от 1 ден. След въвеждане на начална и крайна дата на резервацията, цената за целия период на ползване се изчислява автоматично от софтуера. Ако по една или друга причина решите, че за даден клиент е необходимо да въведете различна цена ( например някаква форма на отстъпка от ваша страна или таксуване на по висока цена поради допълнително изискване от страна на клиента ) то е предвидена възможност да въведете свободна цена, която предварително не е била дефинирана от администратора с по високо ниво.

хотелския софтуер позволява задаване на сезонни цени
отиди горе
оптимизация на работата и печалбите чрез хотелския софтуер

Статистика и печалби за отчетни периоди

BookingRecords показва информация за натрупаните годишни печалби, за целия хотел както и по всяка отделна стая. Също така дава информация за натрупан оборот по месеци за всяка дефинирана в системата и отдавана за резервация стая . Това ви дава безценна полезна информация, помагаща ви да определите силните и слаби страни на услугата която предлагате и по този начин да предприемете действивя да оптимизирате вашата работа с цел увеличаване на броя гости на вашия хотел, а по този начин и приходите си. Виждайки с точност и на момента кои са силните и слабите месеци за вас можете да предприемте на момента нова ценов политика и така да привлечете нови гости и да удължите печелившия за вас сезон. Или да прецените кой тип стаи са най-натоварени и най-търсени за даден период или сезон, съотвено може да прогнозирате и предприемете стъпки за следващия такъв те да бъдат с по висока цена, а съответно по малко натоварените да са с по ниска цена за да са по атрактивни. Също така софтуера дава информация за всяка отделна стая за направените резерваци и съответно генерирана печалба, загубите при отказани резерваци и очакваните финансови приходи за резервациите които все още са активни и консумират но не са заплатени.

отиди горе

Хронология, архив на действията

Софтуерът за резервации следи всяко влизане на вашите служители в системата записвайки дата и час до секунда. Записва се и IP адресът от където е влизано. По този начин може да разберете за евентуален неоторизиран достъп или дали вашата рецепционистка например се намира на рецепцията пред служебния компютър или влиза от друго място. Нещо повече, софтуерът записва и води хронология за всеки запис и всяка редакция извършвана по дадена резервация. Промяна на име на гост на дата на резервация, цена и др. А също така и кой е извършил или се е опитал да извърши промяната. Тези данни са налични за достъп само на главния администраторски акаунт и са изключително полезна и важна информация в случай на проверка и съмнения за недобросъвестно отношение и действия от ваш служител на рецепция.

архив на действията
отиди горе
хотелска система с различни нива на достъп

Различни нива на достъп

BookingRecords е система с различни нива на достъп. Какво означава това? След регистрация вие получавате главен администраторски акаунт. Този акаунт има пълни права на достъп, което включва извършване на всички възможни операции по обработка и обслужване на резервациите, администриране ( добавяне и редактиране ) на брой, номера и видове стаи към хотела, достъп до статистиките и хронологията на действия, задаване на цените на стаите за различните сезони или периоди и добавяне на нови акаунти , редактирането промяна на пароли промяна на активен статус и определяне на ниво на достъп. Главен администраторски акаунт - подходящ за собственик на хотел или главен мениджър. Ниво на достъп управител - акаунтът както показва името е подходящ за управителя, мениджър или главен отговорник или надзорник на хотела. ТОй има всички права на достъп както главния администраторкси акаунт, без възможност за достъп до данните за генерираните печалби и без възможност за добавяне на акаунти. Ниво на достъп - рецепция - този акаунт е подходящ за рецепционистите и дава възможност за работа и обслужване на резервациите към хотела. Добавяне на нови или редакция на вече записани резервации, както и бързо търсене по име на клиент. Този тип акаунт няма достъп до статистиките и хронологията на действията. търсене по име на клиент

BookingRecords е всичко от което имате нужда за да управлявате резервациите за вашия хотел. Бързо и лесно може да въведете новия сезонен персонал в работата с тази система защото е интуитивна и лесна за работа. Можете веднага да им създадете акаунт а при нужда да им бъдат отнети правата за достъп до вашата система и данни за резервациите на хотела ви.

ПРОМОЦИЯ

БОНУС - БЕЗПЛАТЕН КРЕДИТ

Уважаеми потребители!
Ще удвоим сумата на всеки зареден от вас кредит по акаунта Ви!

Пример:
ако заредите 50 EUR ние ще ви подарим още 50 EUR


Промоцията важи до 31 Август, 2021г.