Уважаеми клиенти, екипът на BookinRecords ще разработи и добави необходимата Ви функционалност и нови възможности към софтуера ни напълно безплатно. За целта е достатъчно да ни изпратите вашите предложения с какво и как да подобрим услугата ни. Желанието ни е да имаме добро партньорство, да сме Ви полезни и да предлагаме услуга, която отговаря на вашите нужди.

Галерия

 • Обща Информация за акаунта и зареждане на кредит
 • Примерно табло на резервации за месец октовмри
 • Добавяне на нова резервация
 • Примерно табло на резервации за месец август
 • Промяна на направена резервация
 • Администрация - добавяне на стаи към хотела
 • Добавяне на служители, рецепционисти за работа със системата
 • Проверка на извършените промени
 • Архив логове на влизанията в акаунта
 • Статистика на печалбите за година
 • Статистика на печалбите по стаи за година
 • Персонален туристически регистър съвместим с единната система за туристическа информация.
 • обавяне на придружител към резервираната стая и възможност за редакция/добавяне на данни за нов клиент към туристическия регистър.
 • Автоматично генериране и възможност за сваляне на документ по чл. 116, ал. 4 и документ 116, ал: 2 за подаване към единната система за туристическа информация към министерството на туризма.
 • Търсене и подсказка по част от името на туриста и превалутиране според желаната от Вас валута.
 • Статистика отчет за заплатени суми на рецепция или на ПОС терминал
 • Дефиниране на сезонни цени ( пр: силен летен, национален празник и др ) за всяка отделна стая
 • Добавяне на комунални / месечни разходи по стаи и изчисляване на баланса за месеца, година по стаи и за целия обект

Още информация за предлаганата услуга

Възможности на хотелския софтуер

 • Създаване на нов запис и отбелязване на резервация върху календара за съответния месец
 • Съхраняване на данни за резервацията - име на клиента, дати на резервация, цена за ден, номер на стая, допълнителни бележки, плащане, цена за периода
 • Получаване на информация за направена резервация само с 1 клик
 • Редакция на вече направени резерваци или отмяна
 • Възможност за дефиниране на стаи към хотела
 • Задаване на сезонни цени
 • Възможност за определяне на индивидуални цени за всяка резервация
 • Задаване на подредба на стаите при показването им в календара
 • Добавяне на допълнителни работни акаунти (оператори) с различни нива на достъп
 • Показване на онлайн статуса на вашите служители
 • Статистика за натрупан годишен и месечен оборот за целия хотел или отделно по стаи
 • Информация за броя реализирани нощувки по месеци и сумарно за цялата година, както за целия обект за настаняване така и за всяка стая поотделно
 • Пълна хронология и архив на действията и промените по всяка резервация
 • Хронология на всяко логване на служителите Ви в системата
 • Възможност за търсене на определена резервация - по име на клиент, по дата на резервация и или номер на стая
 • Създаване на персонален туристически регистър - съвместим с единната система за туристическа информация на министерството на туризма
 • Възможност за избор на работна валута в системата - EUR, BGN и още 20 други европейски и световни валути, като при смяна на валутата цените биват конвертирани и превалутирани съобразно официалния курс на ЕЦБ за деня.
 • Автоматична подксазка ( извеждане на падащо меню със съвпадащи имена или ЕГН на клиенти )при създаване на нова резервация с възможни варианти за избор от вече направени записи на клиенти от Вашия персонален туристически регистър. Автоматичното напомненя е активно и при търсене в записани вече резервации или търсене създаване на нов запис на турист
 • Възможност за добавяне на придружител/и към направена вече резервация
 • Генериране на документ по чл. 116, ал. 4 и документ по чл. 116, ал. 2 за подаване към единната система за туристическа информация съгласно изискванията от закона за туризма към министерството на туризма - справки за броя реализирани нощувки, както и справка за настанените туристи, за гражданството им
 • Зареждане на кредит към системата, чрез PayPal акаунт или кредитна/дебитна карта
 • Издаване на фактура за направени резервации само с един клик за вече записани резервации с възможност за създаване на фактура за произволна стока или услуга.

Предимства на софтуера - защо да изберем BookigRecords

 • УЕБ базирано приложение
 • Без необходимост от инсталация
 • Без лицензионни, годишни, месечни такси, такса поддръжка или каквито и да е други скрити такси
 • Без обвързващи договори
 • Възможност за ползване от неограничен брой работни станции ( компютри, таблети и т.н. )
 • Приятен и лесен за работа и усвояване интерфейс
 • Бързодействие
 • Възможност за работа и ползване от всяко място, компютър или мобилно устройство с достъп до интернет
 • Уникални фунцкионалности налични единствено в системата BookingRecords, правещи работата Ви още по-лесна, интуитивна и приятна
 • Разработване напълно безплатно по Ваше желание на специфична функционалност, от която имате нужда но все още липсва в системата ни
 • Най ниска предлагана цена за този вид услуга ( ако намерите предложение с по-ниска цена, ние сме готови да Ви офертираме на нея )
 • Постоянна поддръжка, бърз отговор и предлагане на решения при възникнали проблеми, трудности или въпроси от ваша страна
 • Ние постоянно се развиваме, следим новостите в бранша и се вслушваме във вашия глас, желания и нужди
 • Редовни промоции с които цените ни стават дори още по-ниски, а вие печелите безплатни кредити

BookingRecords продължава да се развива

Нови добавени функционалности и възможности по ваша заявка

25/02/2024ново

 • Модул за създаване на фактури за записаните резервации, с възможност за издаване на фактури за свободно избрани или предлагани стоки и услуги. Отбелязване на различен статус на фактурите, разпечатване на принтер и редакция. Възможност за запис на данни на до 3 фирми, за автоматично попълване на полетата в секция 'Фирма издател' на фактурата.

26/09/2023

 • Добавен бутон за разпечатване на подробна статистика за всяка активна стая, както и разпечатване на обобщена статистика за целия обекта за приходи/нощувки.

01/02/2023

 • Добавена опция за запис на месечни, комунални допълнителни разходи ( например: ток, вода, газ, ремонт и др. ) към съответната стая в меню статистики, с изчисляване на баланса ( положителен или отрицателен от приходи и разходи ) към съотвената стая по месеци, както и за целия обект

27/10/2022

 • Настройка за вкл. или изключване на допълнителни полета в резервационната форма ( подробен или опростен изглед ) за информация свързана с резервациите, като: полета за контакт, начин на плащане, туристически пакет и туроператор, бутони за финализиране или за доуточняване, меню за добавяне редакция на допълнителни разходи към резерация.

20/09/2022

 • Добавяне на секция за вписване на допълнителни разходи към дадена резервация в резервационната форма.

30/08/2022

 • Възможността собственика да дефинира / задава допълнителни сезонни, промо и др. цени за всяка дефинирана стая,апартамент или място за настаняване.

18/07/2022

 • Добавени полета за заплатени суми от клиента по дадена резервация през ПОС терминал или на рецепция, както и възможност за отчет и проверка на сумите на всички плащания на ПОС или рецепция за ден, месец или произволно избран интервал от време.

17/07/2022

 • Добавени полета за контакт ( телефон и имейл ) с клиента на чието име е записана резервацията в диалоговия прозорец на формата за резервации.

13/07/2022

 • Възможност за редакция на данните ( към персоналния туристически регистър ) на клиента на чието име е записана резервацията директно от диалоговия прозорец на формата за резервации.

02/07/2022

 • Добавен бутон за изтегляне на резервциите във файл в табличен вид, формат XLS, за отваряне и преглед с Excel.

03/08/2021

 • Генериране на документ по желание за подаване към единната система за туристическа информация съгласно образец на регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 2 от закона за туризма

18/05/2021

 • Добавен бутон в 'РЕЗЕРВАЦИИ' за показване на един или два месеца от резервацонния календар

10/05/2021

 • Добавяне на чекбокс поле във формата за търсене за извеждане или скриване от листа на активните резервации на резервациите, които приключват към датата на търсене

21/04/2021

 • Символно отбелязване на платен аванс по дадена резервация в прозореца за резервации

18/01/2021

 • Поле за въвеждане на платен аванс за направена резервация, с автоматично изчисляване на остатъка за доплащане

16/01/2021

 • Добавена възможност за попълване и запис на туристически пакет и туроператор към всяка резервация

01/05/2020

 • Генериране на документ по чл. 116, ал. 4 за подаване към единната система за туристическа информация съгласно образец на справка-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. 4 от закона за туризма

31/04/2020

 • Генериране на документ по чл. 116, ал. 2 за подаване към единната система за туристическа информация съгласно образец на регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 2 от закона за туризма

25/04/2020

 • Възможност за добавяне на придружители към дадена резервация / наета стая подобрена функционалност за търсене в създадените резервации по различни критерии

18/04/2020

 • Добавена възможност за търсене по различни критерии на клиенти във Вашия персонален туристически регистър

28/02/2020

 • Извеждане името на клиента в малък инфо прозорец при позициониране на мишката върху записаната резервация

11/07/2019

 • Възможност за избор на валута с която да работите - EUR, BGN и още 20 други европейски и световни валути

02/07/2019

 • Извеждане на броя реализирани нощувки по месеци, за хотела, както и за всяка стая поотделно

22/06/2019

 • Добавяне на функционалност за създаване на персонален туристически регистър - съвместим с единната система за туристическа информация на министерството на туризма

05/06/2019

 • Добавяне на символно означение за деня от седмицата ( пон .. нед ) в календара на резервациите

23/04/2019

 • Повишаване сигурността на уеб системата, криптиране на комуникационния канал между вашия компютър и BookingRecords - https

16/03/2019

 • Добавена възможност за проверка и преглед на статистики за печалбите за отминал сезон/период от време

21/09/2016

 • Добавена функционалност за преместване на резервация в друга свободна за периода стая

18/06/2016

 • Маркер по търсене за платени резервации
 • Добавена възможност за подредба на стаите в работния календар

11/02/2016

 • Възможност за времено деактивиране на работен акаунт
 • Възможност за търсене в логовете на извършените промени на резервациите - по дата на записа, периода на резервация, име на клиент, номер на стая

25/10/2015

 • Добавена възможност за задаване на въпроси и изпращане на съобщения вътре от системата към поддръжка и разработчиците

14/05/2015

 • Добавена възможност за активиране и деактивиране на стаи

15/12/2014

 • Възможност за прикачване на снимка към добавените работни акаунти на служителите Ви

29/08/2013

 • Добавена Цветова маркировка за по-бърза и лесна ориентация за свободните наличности и извършени плащания